Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
novinky [2021/09/21 07:38]
Miloslav Šramota
novinky [2021/12/08 23:32] (aktuální)
Miloslav Šramota
Řádek 1: Řádek 1:
 ======= Novinky ======= ======= Novinky =======
 +====== Berounské Vánoční Open 2021 - Pozvánka======
 +Po roční pauze vás zveme na závod v lezení na obtížnost 2. ligy ČHS pro kategorie U8 až U14
 +  * **v sobotu 18. 12. 2021**
 +  * stěna TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun)
 +  * **prosíme, registrujte se předem** [[https://​lezeni.navrat.name/?​backlink=c5ts6|PŘEDREGISTRACE]]
 +  * startovné 150 Kč pro předregistrované,​ 250 Kč na místě (v případě volné kapacity)
 +  * rozpis časů, kategorií a vše důležité ​ [[https://​www.horosvaz.cz/​res/​archive/​428/​070404.pdf|Propozice závodu]]
  
 +**Činovníci závodu**
 +
 +  * ředitel závodu: Míla Šramota milanatek@seznam.cz,​ 724099616
 +  * hlavní rozhodčí: Štefan Reblán
 +  * hlavní stavěč: Petr Resch
 +
 +
 +**Doprava**
 +
 +  * vlakové nádraží cca. 10 minut
 +  * parkoviště viz odkaz [[https://​mapy.cz/​zakladni?​vlastni-body&​x=14.0722391&​y=49.9587490&​z=17&​ut=Vstup%20do%20are%C3%A1lu&​ut=vjezd%20na%20parkovi%C5%A1t%C4%9B%20v%20are%C3%A1lu&​ut=parkov%C3%A1n%C3%AD%20v%20sobotu%20zdarma&​ut=parkov%C3%A1n%C3%AD%20v%20sobotu%20zdarma&​ut=parkov%C3%A1n%C3%AD%20v%20sobotu%20zdarma&​uc=9gAlAxXKjrPYCDf6uKeghMLkff.4A&​ud=ulice%20Tyr%C5%A1ova%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=ulice%20Tyr%C5%A1ova%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=ulice%20U%20Archivu%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=ulice%20Tyr%C5%A1ova%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=49%C2%B057%2730.721%22N%2C%2014%C2%B04%2711.136%22E|Mapa parkovišť]] 1) vstup do areálu 2) parkování v areálu, 3), 4), 5) v sobotu neplacená mimo areál
 +  * pozor na modré zóny!!!
 +
 +  * sebou přezůvky a svačinu (v areálu nejsou nákupní možnosti) ;-)!!!
 +
 +
 +**Hygienická opatření**
 +
 +  * Každý účastník (závodník,​ divák, doprovod) se musí řídit opatřením Ministerstva zdravotnictví v aktuálním znění ke dni závodu
 +
 +**Závod podporují**
 +
 +  * TJ Lokomotiva Beroun z.s.
 +  * SOREX - klimatizace a vzduchotechnika
 +
 + --- //​[[milanatek@seznam.cz|Miloslav Šramota]] 2021/12/08 23:00//
 +----
 ====== Berounský Kotlík ====== ====== Berounský Kotlík ======
 Boulderový závod 3. ligy ČHS  Boulderový závod 3. ligy ČHS 
 
Nahoru
novinky.1632209882.txt.gz · Poslední úprava: 2021/09/21 07:38 autor: Miloslav Šramota
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0