Kroužek 2022/2023

Letošní kroužek začíná první čtvrtek v říjnu, tzn. 6.10.2022 od 17:00 v hale TJ Lokomotiva. Je možné, že bude v tělocvičně v měsíci říjnu probíhat výměna oken a tělocvična bude nedostupná. V tomto případě by se musel začátek posunout. Informace by měla být k dispozici zde.

Pavel Hůla 2022/09/14 13:04

Kroužek horolezení - obecné informace

Tréninky se budou řídit několika pravidly a povinnostmi, vycházejícími z vládních nařízení:

  1. Každé dítě musí sebou přinést vyplněné čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, že bylo negativně testováno nebo prodělalo onemocnění Covid nebo je očkované. Pokud ho nepřinese, nemůže se tréninku zúčastnit !!! Tato povinnost je zatím na každý trénink, tzn. nestačí to jen na první lezení, ale musí se nosit opakovaně s aktuálním datem !!! Zde je prohlášení ke stažení a jsou v něm i časové limity pro jednotlivé typy testů Prohlášní ke stažení.
  2. Ve všech vnitřních prostorách sportcentra je nutné nosit ochranu dýchacích cest dle platných nařízení. Při lezení tato povinnost neplatí.
  3. Kapacita osob v hale je omezená, tak prosím o omezení doprovodu (který by zůstal v hale v průběhu tréninku) jen na nejnutnější případy.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, tak volejte na 724099616 (Pokud to nevezmu, tak při první příležitosti zavolám zpět) — Miloslav Šramota 2021/05/25 22:33


Další informace:

Kroužek začíná vždy v 17:00 povinnou rozcvičkou. Tři po sobě jdoucí absence nebo velký počet jednotlivých absencí (bez významného důvodu) jsou důvodem k vyřazení z kroužku tak, aby mohlo být nevyužité místo zaplněno tím, kdo má opravdu zájem!!! V tomto případě nevzniká nárok na vrácení „kroužkovného“!!!

V jarních měsících, se dle počasí kroužek z umělé stěny přemístí na skály do Srbska na Alkazar.

Vedoucí kroužku:

Míla Šramota - tel: 724 099 616 mail: milanatek@seznam.cz

Pavel Hůla

Jakub Hošek

Bazar pro možnost prodeje vybavení z kterého děti vyrostou a nákupu o číslo většího funguje na našem webu tato stránka… http://hoberoun.cz/doku.php?id=bazar

Důležité

Doprovod k lezoucímu (a platícímu) dítěti může být pouze JEDEN člověk, zato jsme vyjednali že nemusí platit. Ze strany Lokomotivy je na to kladen velký důraz tak to prosím dodržujte sami od sebe. Stejně tak nemá cenu s námi polemizovat o důvodech, my to neovlivníme. Díky

Pro ty, kteří nevědí kde se nachází bývalý lom „Alkazar“ u Srbska.

Půjdete nebo pojedete (brusle, kolo) po asfaltovém chodníčku podél Berounky od křižovatky pod berounskou nemocnicí směrem na Srbsko, až skončí asfaltka. A to už jste na místě. Pro úplnost uvádím GPS souřadnice, které můžete přímo zadat na www.mapy.cz do vyhledávání :-P.
Loc: 49°57'2.708„N, 14°7'26.026“E

A pro ty, kdo půjdou od nádraží v obci Srbsko, tak musíte přejít přes most a dát se po cestě proti proudu řeky. Projdete kolem několika skal až se dostanete k lávce přes potok Kačák. Tu přejdete a dáte se zase po cestě proti proudu řeky (tady procházíte mezi několika domy osady V Kozlu) a po několika stech metrech jste v Alkazaru…

Třetí možnost je vyrazit z Hostími. Po turistické značce kolem Kačáku až do osady v Kozlu a pak zase několik set metrů proti proudu Berounky po cyklostezce…

 
Nahoru
krouzek.txt · Poslední úprava: 2022/09/14 18:05 autor: Pavel Hula
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0