Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
articles:2011-chytani_padu [2011/04/12 10:58]
xpajazak pridan odkaz na galerii
articles:2011-chytani_padu [2011/04/19 11:53] (aktuální)
xpajazak pridan_clanek
Řádek 1: Řádek 1:
 === Chytání pádů 2011 === === Chytání pádů 2011 ===
-Ahoj, 
  
-než tu svědomitý ​človíček dopíše nějaký supr článek o letošním nácviku ​chytání pádů, tak si dovolím vlezle informovat o svém zdravotním stavu. Dělám to samozřejmě jenom protoabyste mě všichni litovali a nosili kytičky a bonboniéry (adresu získáte od vedení HO Beroun)... Nekecám, prostě se mě mnozí ptají, co je se mnou. Takže jsem byla edevčírem na operaci se zlomeným nosem. Teď jsem doma bude to asi OK. Jinak mám decentně narovnanou krční páteř, ale to by se mělo nechat do měsíce rozcvičit. Takže noste dary, beru i hotovost ^_^ ! +{{ :​articles:​2011-chytani_padu1.jpg?​nolink&​200}} 
-Všem chci ještě jednou poděkovat za pomoc! Hlavně Míše a Robertovi...a všem ostatním, to je jasný, ne?:-)+//Jelikož přišlo jaro a sluníčko již dávno roztavilo všechen sníh, byl nejvyšší ​čas se vypravit se všemi cinkajícími krámy směrem k jednomu zapadlému lomu na Damilu. Tam se již na chytání pádů ​těšila stará zrezavělá traverzakterá po tuhé zimě vzývala jakékoliv zpestření programuBylo právě 2dubnasluníčko ​íjemně prohřívalo jarní ztuhlé ráno jen kartářky tušily dramakteré ​se pomalu blížilo.//\\
  
-Pájonebo někdo, až bude článeček, tak tyhle moje kecy klidně smaž! Nebo endej do diskuzeju?+Kolem deváté dopolední se již začali scházet v lomu první lezcikteří se dnes rozhodli otestovat své schopnosti chytat do lana padajícího kamaráda, který se pro tuto zvláštní příležitost převlékl do obleku připomínajícího velkou pneumatiku od traktoru. Zanedlouho se tedy již traverza na vršku stěny těšila pozornosti v podobě lomcování a různého testováníjestli to „teda ještě letos pude.“ Roli vrchního opičáka brzy uchvátil Míla, který dělal uzle tam, kde se měli udělat, přivazoval smyčky, tam kam se měly přivázat ​vlastně celý ten pekelný mechanizmus sestavil (takže díky!). {{:​articles:​2011-chytani_padu2.jpg?​nolink&​200 }} Mezitím se taky přikřičely rodiny s dětmi, které byly operativně vyslány na sběr dřeva a chroští, protože hlavním cílem akce bylo také si pořádně nacpat břicha. Brzy tedy plameny ohně začaly olizovat neopatrné dětikteré se motaly kolem, a také přišel ten nejvyšší čas mechanizmus na někom otestovat. Demokracie opět ukázala své stinné stránky, a tak byl za oběť téměř okamžitě vybrán předseda, ten za pár okamžiků už stál pod stěnou a čekal na přílet gumového spolulezce. Davem se temně ozývalo: „Vždyť už má děti. Já je teda domu nepovedu... No, možná Matěje.“ U stěny už se také tísnil Michal, který se s fotoaparátem u oka rozhodl celou záležitost dokumentovat (taky díky!). Napětí se dalo skoro krájet, ale to už pneu prokrajovala neslyšně svou cestu vzduchem... BUM! Jestli pod ní žila nějaká zvířátka,​ tak už tam nežijí! Hle, Adam byl ale oběma nohama na zemi taky, protože se někde stala chyba, neb se asi trochu zamotalo jistící lano. Vše už naštěstí bylo v pořádku, a tak už v okamžiku opět pneu stoupala k výšinám nebeským. Přišel čas druhého pokusu... závlačka opustila svou pozici a gravitace sevřela náhle volný kruhový objekt a mrštila jím k zemi... tohle nemohlo dobře dopadnout... a to už edseda znatelně zrychloval vzhůru... jestli pak ho ještě někdy uvidímeblesklo mnohým hlavou... ale co toPůsobící síly se nečekaně vyrovnaly a Adam se zastavil asi metr nad zemí. UF! Dobře to dopadlo! Ďábelský stroj byl tedy ozkoušen a už se k němu vypravil Robert, který se rozhodl také prověřit své dovednosti.{{ :​articles:​2011-chytani_padu3.jpg?​nolink&​300}} Odborná porota po jeho provedení také udělila samé desítky, a zanedlouho se již ostatní začali řadit v očekávání svého výkonu. Čas rychle utíkal, buřtů ubývalo, dokonce ani žádné dítě nespadlo z nově postaveného slaňovacího stanoviště... i když občas jsme se sami sebe ptali: „Má tam tu osmu dobře?“ Po poznámce: „To brzo poznáme,​“ už jsme se raději neptali. Nebylo to však padající dítě, který by nás vytrhlo z letargie... K chycení pádu se totiž postavila Blanka. Vše probíhalo jako obvykle, zážeh a odstartování od země... bez problému... jenže pak se stalo, co nikdo nečekal, neb stoupající děvče zastavila v „rozletu“ fixní odsedávka, která při náhlé stopce mrštila její tělo skále v ústrety. Srážku nejhůře odnesla hlava, která se nevyhnutelně setkala se skalním masivem. Naštěstí však Blanka nezazmatkovala a nepustila lano, a i přes krvácení v obličeji ​ se dokonce posléze sama spustila na zem, kde se jí okamžitě dostalo pomoci. Vše se pak odehrálo velmi rychle, neb v řádu minut už seděla v autě, které mířilo k  nemocnici. Netrvalo to dlouho a většina lidí se v lehkém šoku odebrala také domů a jen několik statečných zůstalo, ještě si vyzkoušelo chytit nějaký ten pád, a pak také vše uklidit.\\ 
 +Tento report bych rád zakončil hlavně přáním brzkého uzdravení Blance, která měla prostě smůlu, pak také Robertovi (za management pneumatik a následnou záchranou akci) a Míše za její okamžitou pomoc. Nesmím samozřejmě zapomenout na Mílu (hlavního stavitele a organizátora) a Michala (hlavního foťáka), a také pochopitelně na všechny ostatní, kteří se na tuto akci dostavili. A teď už chybí jen „HORE ZDAR!“
  
-Hore zdar!+---- 
 +PS: Report o zranění\\ 
 +Ahoj,
  
- --- //​[[BlanulePechacova@seznam.cz|Blanka Pechačová]] 2011/​04/​08 ​11:07//+než tu svědomitý človíček dopíše nějaký supr článek o letošním nácviku chytání pádů, tak si dovolím vlezle informovat o svém zdravotním stavu. Dělám to samozřejmě jenom proto, abyste mě všichni litovali a nosili kytičky a bonboniéry (adresu získáte od vedení HO Beroun)... Ne, kecám, prostě se mě mnozí ptají, co je se mnou. Takže jsem byla předevčírem na operaci se zlomeným nosem. Teď jsem doma a bude to asi OK. Jinak mám decentně narovnanou krční páteř, ale to by se mělo nechat do měsíce rozcvičit. Takže noste dary, beru i hotovost ^_^ ! 
 +Všem chci ještě jednou poděkovat za pomoc! Hlavně Míše a Robertovi...a všem ostatním, to je jasný, ne?:​-) ​--- //​[[BlanulePechacova@seznam.cz|Blanka Pechačová]] 2011/​04/​08//​\\
  
-//Text zatím není, ale bude//\\+----
  
 Fotografie můžete nalézt zde:\\ Fotografie můžete nalézt zde:\\
 http://​druidek.rajce.idnes.cz/​2011-04-02-chytani_padu/​ (jméno i heslo jsou ho) \\ http://​druidek.rajce.idnes.cz/​2011-04-02-chytani_padu/​ (jméno i heslo jsou ho) \\
 http://​picasaweb.google.com/​hoberoun/​Damil2011/​ http://​picasaweb.google.com/​hoberoun/​Damil2011/​
 
Nahoru
articles/2011-chytani_padu.txt · Poslední úprava: 2011/04/19 11:53 autor: xpajazak
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0