Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
novinky [2021/12/08 23:27]
Miloslav Šramota
novinky [2023/01/13 17:33] (aktuální)
Miloslav Šramota
Řádek 1: Řádek 1:
 ======= Novinky ======= ======= Novinky =======
 +
 +====== Saské Švýcarsko by Petr Resch ======
 +Nějak nám to tu na webu nežije, tak se pokusím o malé vzkříšení. Symbolicky je to i tak trochu moje vzkříšení z totální demotivace lézt poté, co jsem přelezl svůj životní projekt, který neúspěšně pokoušel i sám velký Adam Ondra.
 +
 +
 +Tak tedy Sasko. [[articles:​Sasko|Více zde]]
 +
 + --- //​[[milanatek@seznam.cz|Miloslav Šramota]] 2023/01/13 17:07//
 +----
 +
 +====== Petzl závod 2. ligy ČHS Berounské Vánoční Open 2022 - Ztráty a nálezy======
 +**Po včerejším závodě nám na různých místech zbyly tyto věci: batůžek s lezeckým vybavením a oblečením,​ tablet, mikina, kovová lahev na pití.**
 +Volejte na 724099616 :-D
 + --- //​[[milanatek@seznam.cz|Miloslav Šramota]] 2022/12/11 06:02//
 +
 +----
 +====== Závod 3. ligy ČHS Berounské Vánoční Open 2022 - Pozvánka======
 +Zveme vás na závod v lezení na obtížnost 3. ligy ČHS pro kategorie U10 až U16+
 +  * **v neděli 11. 12. 2022**
 +  * stěna TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun)
 +  * **prosíme, registrujte se předem** ​
 +      * kategorie U10 až U16 [[https://​lezeni.navrat.name/​prezence?​zavodId=634|PŘEDREGISTRACE]] ​
 +      * starší než U16 [[https://​lezeni.navrat.name/​prezence?​zavodId=636|PŘEDREGISTRACE]]
 +  * startovné 250 Kč pro předregistrované,​ 400 Kč na místě (v případě volné kapacity)
 +  * rozpis časů, kategorií a vše důležité ​ [[https://​www.horosvaz.cz/​res/​archive/​474/​077499.pdf|Propozice závodu]]
 +
 +**Činovníci závodu**
 +
 +  * ředitel závodu: Míla Šramota milanatek@seznam.cz,​ 724099616
 +  * hlavní rozhodčí: Petr Resch
 +  * hlavní stavěč: Petr Resch
 +
 +
 +**Doprava**
 +
 +  * vlakové nádraží cca. 10 minut
 +  * parkoviště viz odkaz [[https://​mapy.cz/​zakladni?​vlastni-body&​x=14.0722391&​y=49.9587490&​z=17&​ut=Vstup%20do%20are%C3%A1lu&​ut=vjezd%20na%20parkovi%C5%A1t%C4%9B%20v%20are%C3%A1lu&​ut=parkov%C3%A1n%C3%AD%20v%20sobotu%20zdarma&​ut=parkov%C3%A1n%C3%AD%20v%20sobotu%20zdarma&​ut=parkov%C3%A1n%C3%AD%20v%20sobotu%20zdarma&​uc=9gAlAxXKjrPYCDf6uKeghMLkff.4A&​ud=ulice%20Tyr%C5%A1ova%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=ulice%20Tyr%C5%A1ova%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=ulice%20U%20Archivu%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=ulice%20Tyr%C5%A1ova%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=49%C2%B057%2730.721%22N%2C%2014%C2%B04%2711.136%22E|Mapa parkovišť]] 1) vstup do areálu 2) parkování v areálu, 3), 4), 5) v sobotu neplacená mimo areál
 +  * pozor na modré zóny!!!
 +
 +  * sebou přezůvky a svačinu (v areálu nejsou nákupní možnosti) ;-)!!!
 +
 +
 +
 +**Závod podporují**
 +
 +  * SOREX - klimatizace a vzduchotechnika
 +  * ČHS
 +  * TJ Lokomotiva Beroun z.s.
 +
 + --- //​[[milanatek@seznam.cz|Miloslav Šramota]] 2022/12/01 23:00//
 +----
 +====== Petzl závod 2. ligy ČHS Berounské Vánoční Open 2022 - Pozvánka======
 +Zveme vás na závod v lezení na obtížnost 2. ligy ČHS pro kategorie U10 až U16
 +  * **v sobotu 10. 12. 2022**
 +  * stěna TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun)
 +  * **prosíme, registrujte se předem** [[https://​lezeni.navrat.name/​prezence?​zavodId=635|PŘEDREGISTRACE]]
 +  * startovné 250 Kč pro předregistrované,​ 400 Kč na místě (v případě volné kapacity)
 +  * rozpis časů, kategorií a vše důležité ​ [[https://​www.horosvaz.cz/​res/​archive/​475/​077567.pdf|Propozice závodu]]
 +
 +**Činovníci závodu**
 +
 +  * ředitel závodu: Míla Šramota milanatek@seznam.cz,​ 724099616
 +  * hlavní rozhodčí: Kateřina Čechová
 +  * hlavní stavěč: Petr Resch
 +
 +
 +**Doprava**
 +
 +  * vlakové nádraží cca. 10 minut
 +  * parkoviště viz odkaz [[https://​mapy.cz/​zakladni?​vlastni-body&​x=14.0722391&​y=49.9587490&​z=17&​ut=Vstup%20do%20are%C3%A1lu&​ut=vjezd%20na%20parkovi%C5%A1t%C4%9B%20v%20are%C3%A1lu&​ut=parkov%C3%A1n%C3%AD%20v%20sobotu%20zdarma&​ut=parkov%C3%A1n%C3%AD%20v%20sobotu%20zdarma&​ut=parkov%C3%A1n%C3%AD%20v%20sobotu%20zdarma&​uc=9gAlAxXKjrPYCDf6uKeghMLkff.4A&​ud=ulice%20Tyr%C5%A1ova%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=ulice%20Tyr%C5%A1ova%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=ulice%20U%20Archivu%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=ulice%20Tyr%C5%A1ova%2C%20Beroun%2C%20okres%20Beroun&​ud=49%C2%B057%2730.721%22N%2C%2014%C2%B04%2711.136%22E|Mapa parkovišť]] 1) vstup do areálu 2) parkování v areálu, 3), 4), 5) v sobotu neplacená mimo areál
 +  * pozor na modré zóny!!!
 +
 +  * sebou přezůvky a svačinu (v areálu nejsou nákupní možnosti) ;-)!!!
 +
 +
 +
 +**Závod podporují**
 +
 +  * Petzl
 +  * VirginGrip
 +  * SOREX - klimatizace a vzduchotechnika
 +  * ČHS
 +  * TJ Lokomotiva Beroun z.s.
 +
 + --- //​[[milanatek@seznam.cz|Miloslav Šramota]] 2022/12/01 23:00//
 +----
 ====== Berounské Vánoční Open 2021 - Pozvánka====== ====== Berounské Vánoční Open 2021 - Pozvánka======
 Po roční pauze vás zveme na závod v lezení na obtížnost 2. ligy ČHS pro kategorie U8 až U14 Po roční pauze vás zveme na závod v lezení na obtížnost 2. ligy ČHS pro kategorie U8 až U14
-  * v sobotu 18. 12. 2021+  ​* **v sobotu 18. 12. 2021**
   * stěna TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun)   * stěna TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun)
-  * prosíme, registrujte se předem [[https://​lezeni.navrat.name/?​backlink=c5ts6|PŘEDREGISTRACE]]+  ​* **prosíme, registrujte se předem** [[https://​lezeni.navrat.name/?​backlink=c5ts6|PŘEDREGISTRACE]] 
 +  * startovné 150 Kč pro předregistrované,​ 250 Kč na místě (v případě volné kapacity)
   * rozpis časů, kategorií a vše důležité ​ [[https://​www.horosvaz.cz/​res/​archive/​428/​070404.pdf|Propozice závodu]]   * rozpis časů, kategorií a vše důležité ​ [[https://​www.horosvaz.cz/​res/​archive/​428/​070404.pdf|Propozice závodu]]
  
Řádek 20: Řádek 107:
   * pozor na modré zóny!!!   * pozor na modré zóny!!!
  
-sebou přezůvky a svačinu (v areálu nejsou nákupní možnosti) ;-)!!! +  * sebou přezůvky a svačinu (v areálu nejsou nákupní možnosti) ;-)!!!
- +
-**Souhlas závodníků**+
  
-  * „Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka,​ a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním,​ rozšiřováním nebo zveřejňováním“. 
  
-**Souhlas diváků**+**Hygienická opatření**
  
-  * Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tímaby ČHSPořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval ​souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním,​ rozšiřováním nebo zveřejňováním“+  * Každý účastník (závodníkdivákdoprovod) se musí řídit opatřením Ministerstva zdravotnictví ​aktuálním znění ke dni závodu
  
 **Závod podporují** **Závod podporují**
 
Nahoru
novinky.1639006041.txt.gz · Poslední úprava: 2021/12/08 23:27 autor: Miloslav Šramota
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0