Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
novinky [2021/12/08 23:27]
Miloslav Šramota
novinky [2021/12/08 23:32] (aktuální)
Miloslav Šramota
Řádek 2: Řádek 2:
 ====== Berounské Vánoční Open 2021 - Pozvánka====== ====== Berounské Vánoční Open 2021 - Pozvánka======
 Po roční pauze vás zveme na závod v lezení na obtížnost 2. ligy ČHS pro kategorie U8 až U14 Po roční pauze vás zveme na závod v lezení na obtížnost 2. ligy ČHS pro kategorie U8 až U14
-  * v sobotu 18. 12. 2021+  ​* **v sobotu 18. 12. 2021**
   * stěna TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun)   * stěna TJ Lokomotiva Beroun (Tyršova 85, Beroun)
-  * prosíme, registrujte se předem [[https://​lezeni.navrat.name/?​backlink=c5ts6|PŘEDREGISTRACE]]+  ​* **prosíme, registrujte se předem** [[https://​lezeni.navrat.name/?​backlink=c5ts6|PŘEDREGISTRACE]] 
 +  * startovné 150 Kč pro předregistrované,​ 250 Kč na místě (v případě volné kapacity)
   * rozpis časů, kategorií a vše důležité ​ [[https://​www.horosvaz.cz/​res/​archive/​428/​070404.pdf|Propozice závodu]]   * rozpis časů, kategorií a vše důležité ​ [[https://​www.horosvaz.cz/​res/​archive/​428/​070404.pdf|Propozice závodu]]
  
Řádek 20: Řádek 21:
   * pozor na modré zóny!!!   * pozor na modré zóny!!!
  
-sebou přezůvky a svačinu (v areálu nejsou nákupní možnosti) ;-)!!!+  * sebou přezůvky a svačinu (v areálu nejsou nákupní možnosti) ;-)!!!
  
-**Souhlas závodníků** 
  
-  ​„Závodník registrací a účastí v závodě výslovně souhlasí s tím, aby ČHS, Pořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval v souvislosti se závodem fotografie, audio nebo video záznamy závodníka,​ a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním,​ rozšiřováním nebo zveřejňováním“.+**Hygienická opatření**
  
-**Souhlas diváků** +  ​* Každý účastník (závodníkdivákdoprovod) se musí řídit opatřením Ministerstva zdravotnictví ​aktuálním znění ke dni závodu
- +
-  * „Každá osoba vstupující do prostoru sportoviště a prostorů se sportovištěm souvisejících souhlasí s tímaby ČHSPořadatel nebo jeho smluvní partner pořizoval ​souvislosti se závodem či jinou probíhající akcí její fotografie, audio nebo video záznamy, a tyto dále bezplatně využíval zejména jejich rozmnožováním,​ rozšiřováním nebo zveřejňováním“+
  
 **Závod podporují** **Závod podporují**
 
Nahoru
novinky.1639006041.txt.gz · Poslední úprava: 2021/12/08 23:27 autor: Miloslav Šramota
 
 
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0